số định danh cá nhân được ghi trên sổ đỏ trong trường hợp nào ?

"Thông Tin Số Định Danh Cá Nhân Trên Sổ Đỏ Theo Thông Tư 14/2023/TT-BTNMT"

Ngày xuất bản: Thứ Tư, 18/10/2023, 09:56 (GMT+7)

so-do.jpeg


Trong Bối Cảnh Thông Tư 14/2023/TT-BTNMT Thay Đổi Quy Định Ghi Số Định Danh Cá Nhân trên Sổ Đỏ

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT nhằm sửa đổi, bổ sung quy định về việc ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản liên quan đến đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ Đỏ). Thông tư này mang đến những thay đổi quan trọng, đặc biệt là về việc ghi số định danh cá nhân trên Sổ Đỏ.

1. Quy Định Mới về Ghi Số Định Danh Cá Nhân trên Sổ Đỏ

Theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT, từ ngày 16/10/2023, việc ghi thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Sổ Đỏ được điều chỉnh cụ thể như sau:

  • Cá nhân trong nước sẽ được ghi là "Ông" hoặc "Bà", tiếp theo là họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), và địa chỉ thường trú.

  • Giấy tờ nhân thân như CMND, CMQĐ (đối với quân đội), hoặc CCCD (đối với thẻ căn cước công dân) sẽ được ghi rõ số và loại. Trong trường hợp chưa có giấy tờ nhân thân, sẽ ghi "Giấy khai sinh số..." hoặc "Số định danh cá nhân".

2. Quyền Đổi Tên và Xác Nhận Thay Đổi Thông Tin

Thông tư cũng điều chỉnh và bổ sung quy định về quyền của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó:

  • Người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên và xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số CCCD, số định danh cá nhân, địa chỉ trên Sổ Đỏ theo nhu cầu cá nhân.

  • Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất sẽ được thực hiện đồng thời với xác nhận thay đổi thông tin trên Sổ Đỏ.

3. Ý Nghĩa và Ưu Điểm Của Thay Đổi Này

Thay đổi trong quy định ghi số định danh cá nhân trên Sổ Đỏ mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó tăng cường tính minh bạch và chính xác của thông tin đất đai và tài sản liên quan. Thứ hai, việc đổi tên và xác nhận thông tin trở nên linh hoạt hơn, phản ánh đầy đủ hơn về tình trạng cư trú của người sử dụng đất.

Kết Luận

Thay đổi quy định theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT đánh dấu một bước quan trọng trong việc quản lý thông tin trên Sổ Đỏ, giúp nâng cao chất lượng thông tin và quy trình thủ tục liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất. Điều này không chỉ hỗ trợ người dân trong việc quản lý tài sản một cách hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch địa ốc và pháp lý liên quan

 

Tin liên quan

Nhận bảng giá
Số điện thoại
Họ Tên
+
Hotline: 0888.066.664
Facebook
Zalo: 0888.066.664